Założenie stowarzyszenia

PODAJ ŁAPĘ stało się już oficjalnie stowarzyszeniem, bo razem można więcej! Aby przybliżyć Wam cele naszej działalności poniżej przedstawiam cele stowarzyszenia:
1. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, a zwłaszcza pomoc bezdomnym zwierzętom, zaniedbanym, krzywdzonym i wykorzystywanym do celów niezgodnych z ich naturą.
2. Kształtowanie właściwej postawy ludzi wobec zwierząt.
3. Propagowanie idei odnowy przyrody i ekologii
4. Promocja i organizacja wolontariatu
5. Aktywizowanie osób wykluczonych, skazanych, oraz ze środowisk patologicznych poprzez angażowanie ich w pomoc dla bezdomnych zwierząt;
6. Działania prozdrowotne na rzecz ludzi chorych, niepełnosprawnych, poprzez szeroko rozumianą terapię z udziałem zwierząt;

Zachęcamy do polubienia naszej strony i śledzenia na bieżąco naszych akcji, których będzie sporo. Natomiast wszystkie osoby chcące do nas przyłączyć zachęcamy do kontaktu.

„…bo pomoc zwierzętom to najbardziej bezinteresowana forma pomocy…”